sparra internet pa mobilen
17
jun,2019

Spärra internet på mobilen – så gör du

Varför vill man kunna spärra internet på mobilen? Svaret på den frågan innehåller väldigt många bra anledningar. I den här artikeln berättar vi om ett par av dem, och hur du som förälder går till väga när du vill skydda dina barn från olämpliga sidor.

Livet på nätet är verklighet

För många av oss är internet en självklar del av livet. Den digitala vardagen är minst lika verklig som livet utanför internet. Det är en plats där vi kan söka information, umgås med vänner och underhållas i timmar. Men det är också en plats där vi är sårbara och kan råka illa ut.
 
Enligt undersökningen Svenskarna och internet, från 2018, har nio av tio barn i 10-års åldern en egen mobiltelefon. Av dem använder de allra flesta internet varje dag. De får då tillgång till resten av världen på ett sätt som kan kännas både främmande och skrämmande för dig som förälder.
 
Mycket av barnens och tonåringarnas liv levs helt enkelt på nätet, och det mesta som de kommer att komma i kontakt med är framförallt positivt. Internet är dessutom en direkt nödvändighet till många skoluppgifter, lärande och utvecklande.
 
Som förälder försäkrar man sig ofta om att de fysiska miljöerna som barnen vistas i är säkra. På samma sätt måste man vara säker på att barnet är skyddat i de digitala miljöerna. Under vissa omständigheter kan det därför vara en idé att spärra tillgången till internet.

Spärra internet på mobilen – så gör du

Det är vanligt att föräldrar känner viss oro och osäkerhet för hur internetvärlden påverkar barnens emotionella och fysiska välbefinnande. Barn och unga är generellt mer godtrogna och mottagliga för hot som kan orsaka psykisk, fysisk eller ekonomisk skada, än vad vuxna är. Internet är dessutom en offentlig plats som kan innehålla material som är olämpligt för barn.
 
Att spärra internet på mobilen handlar helt enkelt om att skapa en säker och trevlig miljö där dina barn vistas. Oavsett vilket innehåll du tycker är olämpligt för dina barn kan du blockera dessa. Det kan du enkelt göra via vår applikation MYFamily Protection.

Spärra internet på mobilen med MYFamily Protection

Om du som förälder upplever att det är svårt att veta vad dina barn gör på nätet kan du med fördel ta hjälp av vår applikation MYFamily Protection. En app som är utvecklad för att ge föräldrar en bättre översikt av sina barns internetanvändande, samt möjligheten att begränsa surfandet och blockera webbsidor med olämpligt innehåll.
 
Ladda helt enkelt ner MYFamily Protection på ditt barns mobil, surfplatta eller dator. Logga sedan in på vår kontrollpanel från vilken du kan
 
– Blockera webbplatser med olämpligt innehåll som porr, vapen, spel och narkotika

– Tidsbegränsa användandet av surfplattan, mobilen eller datorn

– Bestämma vilka appar som kan användas av ditt barn och när detta kan ske

– Blockera inkommande samtal från olämpliga telefonnummer

– Se och blockera SMS från olämpliga telefonnummer

– Se vad ditt barn gör på Facebook
 
Just nu har du dessutom möjligheten att testa MYFamily Protection kostnadsfritt i 30 dagar, därefter betalar du endast 99 kr/månad.

Chatt-logga