Price and purchase

  The Guardy service is stated with price including VAT and all taxes. The service is delivered digitally with direct access and login information via email. Term The first 30 days are free, after those days you will be charged the agreed price monthly in advance. There is no notice period and upon termination of the service, it will be available one month from the most recent charge date. Return Policy Your right of withdrawal (withdrawal period) is valid for 90 days. In your message to us, it must clearly state that you regret the purchase. The withdrawal period begins on the day you registered for the Guardy service. Such message is sent to support@mymobilesecurity.com You are not entitled to withdrawal if: More than 90 days after registration has passed, then the right of withdrawal is disposed of. Privacy Policy When you place your order with us, you indicate your person. In connection with your registration and order, you agree that we store and use your information in our business to complete the agreement with you. You have the right under the Personal Data Act to obtain the information we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you may request that the information be corrected or removed. If so, contact us by email at support@mymobilesesecurity.com Cookies This online store uses cookies according to the Electronic Communications Act, July 25, 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information to help the online store identify and track users. Cookies are available as session cookies and as cookies stored permanently on your computer. Meanwhile for your first visit to the web store, your browser will be assigned a session cookie that is unique and used to not mix you up as a user with other users. In order to use the online store, you should allow cookies in your browser. This type of cookie is only used to give you a better experience and support and does not store any personal information about you. Cookies can be deleted. For example, in this web store, cookies use cookies to keep track of your shopping cart, settings, and pages you’ve visited to give you a better customer experience and support. Delivery The service becomes available immediately when the registration is complete, and you will also receive an email with your login details. Refunds We will, if you have exercised your right of withdrawal, repay what you have paid for the item as soon as possible or within 30 days from the date you sent the message that you regretted the purchase. See also the EU Common Dispute Resolution Page https://ec.europa.eu/odr.
     

Priser och betalning

  Guardy tjänsten anges med pris inklusive moms och alla avgifter. Tjänsten levereras digitalt med direkt åtkomst samt inloggningsuppgifter via email. Bindningstid Första 30 dagarna är gratis, därefter debiteras du i förskott det överenskomna priset månatligen i förskott. Det finns ingen uppsägningstid och vid en uppsägning av tjänsten kommer den vara tillgänglig månaden ut sedan senast debiterat datum. Ångerrätt Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 90 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du registrerade dig för tjänsten Guardy. Sådant meddelande skickas till support@mymobilesecurity.com Du har inte ångerrätt om: 90 dagar från registrering har passerat, då är ångerrätten förbrukad. Privat Policy ”När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post på support@mymobilesesecurity.com Cookies Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support. Leveranser Tjänsten blir tillgänglig omedelbart när registreringen är fullkomlig, du får även ett email med dina inloggningsuppgifter. Återbetalningsskyldighet: Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag du skickat in meddelandet om att du ångrat dig. Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida https://ec.europa.eu/odr.