Price and purchase

 

The Guardy service is stated with price including VAT and all taxes. The service is delivered digitally with direct access and login information via email.
Term
The first 30 days are free, after those days you will be charged the agreed price monthly in advance. There is no notice period and upon termination of the service, it will be available one month from the most recent charge date.
Return Policy
Your right of withdrawal (withdrawal period) is valid for 90 days. In your message to us, it must clearly state that you regret the purchase. The withdrawal period begins on the day you registered for the Guardy service. Such message is sent to support@mymobilesecurity.com
You are not entitled to withdrawal if:
More than 90 days after registration has passed, then the right of withdrawal is disposed of.
Privacy Policy
When you place your order with us, you indicate your person. In connection with your registration and order, you agree that we store and use your information in our business to complete the agreement with you. You have the right under the Personal Data Act to obtain the information we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you may request that the information be corrected or removed. If so, contact us by email at support@mymobilesesecurity.com
Cookies
This online store uses cookies according to the Electronic Communications Act, July 25, 2003. A cookie is a small text file stored on your computer that contains information to help the online store identify and track users. Cookies are available as session cookies and as cookies stored permanently on your computer. Meanwhile for your first visit to the web store, your browser will be assigned a session cookie that is unique and used to not mix you up as a user with other users. In order to use the online store, you should allow cookies in your browser. This type of cookie is only used to give you a better experience and support and does not store any personal information about you. Cookies can be deleted. For example, in this web store, cookies use cookies to keep track of your shopping cart, settings, and pages you’ve visited to give you a better customer experience and support.
Delivery
The service becomes available immediately when the registration is complete, and you will also receive an email with your login details.
Refunds
We will, if you have exercised your right of withdrawal, repay what you have paid for the item as soon as possible or within 30 days from the date you sent the message that you regretted the purchase.
See also the EU Common Dispute Resolution Page https://ec.europa.eu/odr.

 

 
 

Priser och betalning

 

Guardy tjÀnsten anges med pris inklusive moms och alla avgifter.
TjÀnsten levereras digitalt med direkt Ätkomst samt inloggningsuppgifter via email.
Bindningstid
Första 30 dagarna Àr gratis, dÀrefter debiteras du i förskott det överenskomna priset mÄnatligen i förskott. Det finns ingen uppsÀgningstid och vid en uppsÀgning av tjÀnsten kommer den vara tillgÀnglig mÄnaden ut sedan senast debiterat datum.
ÅngerrĂ€tt
Din Ă„ngerrĂ€tt (Ă„ngerfristen) gĂ€ller under 90 dagar. I ditt meddelande till oss mĂ„ste det klart framgĂ„ att du Ă„ngrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du registrerade dig för tjĂ€nsten Guardy. SĂ„dant meddelande skickas till support@mymobilesecurity.com
Du har inte ÄngerrÀtt om:
90 dagar frÄn registrering har passerat, dÄ Àr ÄngerrÀtten förbrukad.
Privat Policy
“NĂ€r du lĂ€gger din bestĂ€llning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och bestĂ€llning godkĂ€nner du att vi lagrar och anvĂ€nder dina uppgifter i vĂ„r verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rĂ€tt att fĂ„ den information som vi har registrerat om dig. Om den Ă€r felaktig, ofullstĂ€ndig eller irrelevant kan du begĂ€ra att informationen ska rĂ€ttas eller tas bort. Kontakta oss i sĂ„ fall via e-post pĂ„ support@mymobilesesecurity.com
Cookies
Denna webbutik anvÀnder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie Àr en liten textfil som lagras pÄ din dator och som innehÄller information för att hjÀlpa webbutiken att identifiera och följa anvÀndare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent pÄ din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webblÀsare tilldelad en sessionscookie som Àr unik och som anvÀnds för att inte blanda ihop dig som anvÀndare med andra anvÀndare. För att kunna anvÀnda webbutiken bör du tillÄta cookies i din webblÀsare. Denna typ av cookie anvÀnds enbart för att ge dig som besökare en bÀttre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik anvÀnds cookies exempelvis för att hÄlla koll pÄ din kundvagn, dina instÀllningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bÀttre kundupplevelse och support.
Leveranser
TjÀnsten blir tillgÀnglig omedelbart nÀr registreringen Àr fullkomlig, du fÄr Àven ett email med dina inloggningsuppgifter.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ÄngerrÀtt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar frÄn den dag du skickat in meddelandet om att du Ängrat dig.
Se Àven konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida https://ec.europa.eu/odr.