15
Mar,2017

“Kids and teenagers are not protected enough online”

“Skyddet av barn på internet fungerar dåligt”

Porr, hot och övergrepp är det som oroar föräldrar mest när det gäller barnens surfvanor. En undersökning från Statens medieråd om barns medievanor visar att 43 procent av 17-åringarna stöter på sexuella hot eller övergrepp på internet.

Se klippet här: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/skyddet-av-barn-p%C3%A5-internet-fungerar-d%C3%A5ligt-3147792

Av Tv4 Nyheterna